Informacja Burmistrza Strzyżowa dotycząca podsumowania roku 2016

 

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z treścią listu Burmistrza Strzyżowa, skierowanego do mieszkańców gminy, dotyczącego podsumowania roku 2016.
List zostanie także przekazany Państwu wraz z decyzjami w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na 2017 rok.

liczba wyświetleń: 195 dodano: 2017-02-17

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru na operatora programu Lokalny Animator Sportu w 2017...

liczba wyświetleń: 154 dodano: 2017-02-16

Badanie opinii publicznej w sprawie wyznaczonych obszarów rewitalizacji w Gminie Strzyżów

 

W dniu 15 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie odbyło się spotkanie informacyjne dla interesariuszy i mieszkańców gminy...

liczba wyświetleń: 85 dodano: 2017-02-16

Informacja dla mieszkańców w sprawie wniosków OZE

 

Burmistrz Strzyżowa informuje, że nabór wniosków od mieszkańców w ramach wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju...

liczba wyświetleń: 162 dodano: 2017-02-15

Nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Strzyżów na lata 2017 -2023

 

Na obszarach zdegradowanych można wyznaczyć obszary rewitalizacji, które koncentrują w sobie negatywne zjawiska w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej,...

liczba wyświetleń: 77 dodano: 2017-02-14

Wybierz lekturę Narodowego Czytania 2017

 

Szanowni Państwo!
W tym roku lekturę na Narodowe Czytanie wybieramy z następujących...

liczba wyświetleń: 137 dodano: 2017-02-10

Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa w sprawie wyników otwartego naboru

Zarządzenie Burmistrza Strzyżowa w sprawie wyników otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji...

liczba wyświetleń: 177 dodano: 2017-02-10

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązkach sprawozdawczych

 

Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o spoczywających na prowadzących działalność...

liczba wyświetleń: 124 dodano: 2017-02-09
zobacz wszystkie...  
 

Budżet obywatelski 2017